Anmeldelse af Lars Barfoed (K)

30.04.2008

Kære Christine.

Nu har jeg færdiglæst din bog “Fremtidens partier”. Jeg synes, det var interessant læsning. Dels er det for en konservativ som mig spændende at se dine betragtninger, der trods tilstræbt neutralitet i hvert fald henter empiri og inspiration fra venstrefløjen og Socialdemokratiet. Og dels er der mange gode og interessante iagtagelser, refleksioner og analyser.

En detalje: Din analyse på side 151 og 152 om muligheden for at gennemføre reformer eksempliceret ved ændringen i efterlønsordningen i 1998 ville have været endnu mere interessant, hvis du havde ført den frem til velfærdsreformen i sommeren 2006, hvor S på trods af erfaringen fra 1998 gik med og denne gang uden de samme problemer efterfølgende.

Jeg er ikke enig med dig i alt. Især synes jeg, du, på trods af side 151 - 152, ligger lidt under for den omsiggribende tendens til at lægge taktiske vurderinger ind i alle processer. En gang i mellem har politikere og politiske partier jo - heldigvis - simpelthen bare nogen synspunkter og holdninger, de brænder for og arbejder for at fremme. Også uden skelen til, om man så er et klasseparti eller et identitetsparti.

Men tillykke med en velskrevet og god bog - og tak for den.

Bedste hilsener

Lars

Her er vinderne i konkurrencen om Fremtidens Partier

04.04.2008

Et stort tillykke til de to vindere i konkurrencen om et eksemplar af debatbogen Fremtidens Partier. Jeg er rigtig glad for den store mængde af indlæg, jeg over de sidste to uger har modtaget. Både på bloggen Virtueltfolkeparti.dk eller sendt direkte til mig. De mange gode forslag gjorde det vanskeligt at vælge, men i sidste ende faldt valget på Mogens Havnsøe og Claus Piculell.Det første forslag fra Mogens Havnsøe rammer noget helt centralt i det lokale partiarbejde, nemlig at skabe nye aktiviteter og medlemstilbud, der bygger på medinddragelse og ’ude-af-huset’ debatter. I Mogens’ partiforening i Ishøj har de haft gode erfaringer med at oprette tematiserede debatgrupper som f.eks. en integrations- og misbrugsgruppe. I grupperne kunne de fokusere målrettet på et politisk tema og udvikle konkret politik, som særligt på integrationsområdet har inspireret politikerne i byrådet og på Christiansborg. Claus Piculells indlæg opstiller en stribe spændende forslag til at udvikle organisations- og debatformen ved at bruge Internet tv, afstemninger og andre former for elektronisk kommunikation, der når ud til langt flere grupper end alene partimedlemmer.

Jeg vil gerne takke alle, der har indsendt et indlæg og et stort tillykke til de to vindere. Hvis bare halvdelen af de gode indlæg bliver realiseret tegner fremtiden for de politiske partier meget lys.

Anmeldelse, Knud Heinesen

02.04.2008

Christine Antorini har skrevet endnu en begavet, konstruktiv og analytisk debatbog om både Socialdemokratiets og de øvrige partiers historiske og især nutidige dilemmaer og om deres nødvendige fornyelse.

Hvordan går partiledelsen aktivt ind i en pleje af debatkultur og politikudvikling i en kamporganisation?
Hvordan skal de gamle klassepartier håndtere balancen mellem arv og fornyelse, kamp og kompromisser i slaget om den politiske midte?

Læs resten af dette indlæg »

Anmeldelse, Pia Christmas-Møller

02.04.2008

Det er altid herligt at opleve politikere, der tror så meget på debattens egen dynamiske kraft, at de kaster sig over politiske fremtidsudfordringer med nogle bud og vinkler velvidende, at der er meget langt til et fyldestgørende svar.
Det gør Christine Antorini i sin nye bog Fremtidspartiet.
Bogen er et stærkt udtryk for hendes dybtfølte engagement og ønske om at sikre en folkelig involvering og forankring af den politiske beslutningsproces også i fremtiden.
Dét er en stor mundfuld.

Læs resten af dette indlæg »

Anmeldelse, Line Barfod

27.03.2008

Selve ideen med en bog om ledelse i politiske partier er bestemt spændende. Og Christine Antorini kommer med mange spændende overvejelser og forslag i begyndelsen og slutningen af bogen. Det er langt fra alle forslag jeg er enige i, men der er bestemt grundlag for en god debat. Blandt andet om hvordan man sikrer en god debatkultur – også om personer i partierne. Læs resten af dette indlæg »

Idé- og videnministeriet

18.03.2008

Idé og vidensministeren har også længst skrottet det gamle videnskabsministeriums mantra om ’Fra forskning til faktura’. I stedet har hun givet frihed til grundforskning og mulighed for at kombinere forskning langt bredere end snævert på højteknologi. Hvis vi skal være verdensmestre i at lære at tænke selv, skal vi lære af det, danskere igennem århundrede har været fantastisk dygtige til – at være kreative købmænd.Vær med i debatten her på bloggen.

Læs mere om Læringsministeriet og Idé- og vidensministeriet her

Europæisk indenrigsministerium

18.03.2008

Slut med at tænke i et dansk Europa. Svaret er et europæisk Danmark, Italien, Tyskland og Tyrkiet. Det er ikke unikt dansk at diskutere grøn konkurrenceevne, asylpolitik, livslang læring og en social velfærdsmodel. Det diskuteres i hele Europa. Intet folketingsvalg uden en europæisk indenrigsdebat. For det er to sider af samme sag.

Vær med i debatten her på bloggen.

Læs mere om det europæiske indenrigsministerium her >

Serviceministeriet

18.03.2008

Serviceministeriet har erstattet finansministeriets nidkærhed i detaljen med overordnede servicemål. Som det første satte reformregeringen en intern kulturrevolution i gang for at udvikle nye styringssystemer og ledelsestænkninger, der tog livtag med ’Styringsuhyret’.

Vær med i debatten her på bloggen.

Læs mere om serviceministeriet her >

Tidsministeriet

18.03.2008

Hvad ville der ske, hvis det moderne livs tidshelvede blev gjort politisk? Sådan som tid også blev politiseret, da arbejderbevægelsen krævede otte timers arbejde, otte timers fri og otte timers hvile?
Tidsministeren har blæst til kamp imod spild-tid, trafikkøer og ventetider og for øget mobilitet. Imod døde sovebyer og for levende by- og boligmiljøer.

Vær med i debatten her på bloggen.

Læs mere om tidsministeriet her >

Læringsministeriet

18.03.2008

Læringsministeren har blikket stift rettet mod de 20%, der ikke har mere uddannelse end folkeskolen. Negativ social arv skal brydes allerede i daginstitutionen, og derfor er daginstitutionerne blev lagt under det nye læringsministerium. Med ansvaret for børns læring fra vuggestue til ungdomsuddannelse er undervisningspligten også blevet hævet til mindst 13 år for alle.

Læs mere om Læringsministeriet og Idé- og vidensministeriet her >

Vær med i debatten her på bloggen.